PowerHost.bg – Блог

Какво е Уебсайт

Уебсайт (също уеб-сайт) е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP. Всеки уебсайт се хоства на компютър (компютри, хостинг), наречен уеб сървър, достъпен през мрежа като например Интернет или частни локални мрежи. За разглеждането на уебсайтове са създадени специални програми, наречени уеб-браузъри. Съществуват различни видове уебсайтове, в зависимост от тяхното предназначение, аудитория и съдържание.

Сайтовете се съхраняват на уеб-сървъра под формата на файлове. Всеки файл съдържа информация, която директно или след някаква обработка се изпраща на уеб-браузъра, когато той поиска съдържанието на дадена страница. Сайтовете, които правят обработка на информацията се наричат динамични, а тези, които не правят такава обработка — статични. Статичните сайтове се създават по-лесно и работят по-бързо, но не позволяват промяна на съдържанието. Почти всички съвременни сайтове са динамични.

През декември 2011 г. в Интернет има 555 млн. уебсайта, като 300 млн. са се появили през 2010 г.

Видове уебсайтове

Има много видове уебсайтове, които могат да бъдат класифицирани по различни начини. Възможна е следната примерна класификация:

Блог - сайт, който представлява личен дневник и може да съдържа дискусионен форум
Електронен магазин — сайт, който служи за продажба на стоки по интернет
Корпоративен сайт — сайт, който осигурява основна информация за фирма, организация или услуга
Личен сайт — сайт, който се поддържа от частно лице или малка група хора
Новинарски сайт — сайт, който предоставя главно новини и репортажи
Портален сайт — сайт, който служи за отправна точка към различни други сайтове в интернет или интранет
Сайт с база данни - сайт, който служи за търсене и намиране на информация в специфична база данни
Сайт за запознанства — сайт, в който самотните хора си уговарят срещи
Огледален сайт — сайт, който е точно копие на друг сайт
Продуктов или промоционален сайт
Сайт на общности или сайт на социална мрежа
Търсачка - сайт, който осигурява обща информация и служи за намиране на други сайтове
Уикисайт — сайт, в който посетителите могат съвместно да редактират информацията (като Уикипедия)
Фенсайт — сайт, който се поддържа от почитателите на някоя знаменитост

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

За съжаление, формата за коментари е затворена в момента.

Все още няма връзки за обратно следене.