PowerHost.bg – Блог

Какво е Уеб страница

Уеб страницата е документ или информационен ресурс, който е подходящ за World Wide Web. Достъпът до уеб страниците може да бъде осъществен чрез уеб браузер, а съдържанието им се показва на монитор или мобилно устройство. Тази информация обикновено се съхранява в HTML или XHTML формат и може да предоставя навигация към други уеб страници чрез хипертекстови връзки. Обикновено уеб страниците включват текст, CSS стилове и илюстрации, но може също да включват анимация и музика или скриптове, написани на JavaScript или VBScript.

Видове уеб страници

Уеб страниците са два вида:

1:   Статични страници са тези страници, чието съдържание се определя предварително, и се съхранява в този вид на уеб сървъра.
2:   Динамични страници са тези страници, чието съдържание се създава в зависимост от характеристиките, предоставени от потребителя и в зависимост от данните, съхранявани в базата данни на сайта.

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

За съжаление, формата за коментари е затворена в момента.

Все още няма връзки за обратно следене.