PowerHost.bg – Блог
10апр./11Изключено

Как да създам собствен php.ini файл?

Създаването на собствен php.ini файл се извършва, посредством обикновен текстов редактор (Notepad), като във файла трябва да има следното съдържание:

-------------------------------
error_log=error_log
log_errors=On
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
expose_php = Off
output_buffering = Off
max_input_time = 60
safe_mode=off
variables_order = "EGPCS"
extension_dir = "./"
------------------------------

Имайте предвид, че php.ini файла е валиден само за директорията, в която го качвате. Файлът е нормален тестов файл, който можете да създадете с Вашия тесктов редактор. В php.ini файла трябва да запишете промените, които искате да направите по конфигурацията. Например, ако искате да промените register_globals за една директория трябва да качите php.ini в нея и да добавите следния ред във файла:

register_globals = On

Ако искате направените промени да афектират всички директории в акаунта Ви трябва да качите php.ini файа в public_html папката и да добавите следния ред в .htaccess

SuPHP_ConfigPath /home/username/public_html/php.ini

Заменете username в пътя отгоре с Вашето потребителско име за cPanel.

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

За съжаление, формата за коментари е затворена в момента.

Все още няма връзки за обратно следене.