PowerHost.bg – Блог

Команди за мониторинг на сървър

Ето някои полезни команди за мониторинг на Linux сървър:

1. Показва на всеки порт колко ипта има закачени
netstat -tuna | awk -F':+| +' 'NR>2{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -

2. Показва всяко ип по колко конекции има към сървъра
netstat -plan|grep :80|awk {'print $5'}|cut -d: -f 1|sort|uniq -c|sort -n

3. Показва топ процесите на сървъра
top

4. Показва кой е логнат и какво прави
w

5. Показва от колко време машината е онлайн
uptime

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

За съжаление, формата за коментари е затворена в момента.

Връзките за обратно следене са деактивирани.