PowerHost.bg – Блог

Команди за мониторинг на сървър

Ето някои полезни команди за мониторинг на Linux сървър:

1. Показва на всеки порт колко ипта има закачени
netstat -tuna | awk -F':+| +' 'NR>2{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -

2. Показва всяко ип по колко конекции има към сървъра
netstat -plan|grep :80|awk {'print $5'}|cut -d: -f 1|sort|uniq -c|sort -n

3. Показва топ процесите на сървъра
top

4. Показва кой е логнат и какво прави
w

5. Показва от колко време машината е онлайн
uptime

29мар./13Изключено

Виртуални сървъри – VPS

PowerHost.bg е единствената Българска хостинг компания, която започна да предлага Виртуални сървъри - VPS както на територията на България, така и в САЩ и Англия.

PowerHost.bg Ви дава възможност сами да изберете операционната система на Вашия виртуален сървър, както спацивикациите и локализацията му.

Можете да видите виртуалните сървъри, които предлагаме на следните адреси:

 

linuxvpsLinux виртуални сървъри VPS в България

Linux виртуални сървъри VPS в САЩ

 

winsrvvps

Windows виртуални сървъри VPS в САЩ

С Виртуалните сървъри (VPS) на PowerHost.bg ние ви предлагаме:
- Избор на VPS операционни системи
- Богат избор от VPS хостинг контролни панели
- Пълен административен достъп
- Стабилна VPS платформа
- Собствен IP адрес за Вашия виртуален сървър
- Cisco ddos protection и много други.